We willen wel, maar durven nog niet

Tijdens Storage Expo 2015 onderzocht Data Availability specialist AXEZ hoe bedrijven en instellingen op dit moment aankijken tegen het offsite opslaan van informatie. Het buiten de deur opslaan van bedrijfsinformatie is voor veel organisaties een grote stap. Men ziet ook grote voordelen.

 

Ruim 20% van de organisaties maakt al gebruik van offsite dataopslag. Bij 1 op de 3 bedrijven is dit een actueel gespreksonderwerp. Zij denken na over de voor- en nadelen voor hun eigen organisatie. Opvallend is dat meerdere respondenten aangeven dat er geen beleid is ten aanzien van dataopslag en het gebruik van cloud. Dit houdt hen tegen om de stap te zetten naar het offsite plaatsen van data. Dit terwijl zij wel de voordelen hiervan inzien. Organisaties geven aan dat zij hulp nodig hebben bij het opstellen van beleid ten aanzien van het opslaan en beschikbaar houden van data.

GuardData-75-wil-dat-de-data-in-nederland-blijft-1

Maar liefst 75% van de organisaties vindt de locatie van hun data erg belangrijk. Zij vinden het essentieel dat hun data op Nederlandse servers staat en blijft. De Safe Harbour discussie die recent plaatsvond draagt hier duidelijk aan bij. De tweede belangrijke voorwaarde bij het offsite plaatsen van data is de borging van de veiligheid van de gegevens. Betrouwbaarheid en performance van de service komen op nummer drie. Verder vinden organisaties de integratie met hun eigen IT-omgeving essentieel. Dit sluit aan bij de behoefte aan een ‘hybride infrastructuur’ waarbij een deel van de data onsite en een deel offsite wordt opgeslagen en bewaard. Voorwaarde is wel dat de data integraal benaderbaar is.

Het grootste deel van de ondervraagde organisaties (43%) ziet significante voordelen in back-up naar een offsite locatie. Offsite dataopslag voor archiveringsdoeleinden komt op plaats twee.

Ruim 74% van de organisaties staat publieke opslagdiensten zoals Dropbox en Google Drive toe. Zij onderkennen de risico’s hiervan. Er wordt op dit moment geen veilig alternatief geboden aan medewerkers. De risico’s van deze vorm van ‘schaduw-IT’ worden onderschat.

Er kan gesteld worden dat bij de meerderheidGuardData-74-gebruikt-onveillige-opslagdiensten-1 van organisaties IT niet expliciet duidelijk heeft gemaakt wat gebruikers kunnen verwachten ten aanzien van de beschikbaarheid van hun data. Gebruikers zijn in 60% van de gevallen niet op de  hoogte van bewaar- en vernietigingstermijnen van hun data. Ook is hen niet verteld welke data verloren gaat in geval van een calamiteit.

Het kwalificeren van data wordt gezien als een grote uitdaging. Dit komt onder andere door de sterke datagroei. Datakwalificatie kan bijdragen aan het beheersen van datagroei. De uitdaging zit ‘m in het bepalen van de spelregels in het kwalificatieproces. Dit is veelal een taak van Informatiemanagement. Uit het onderzoek blijkt dat deze functie nog te weinig aandacht krijgt.

Kijkend naar het huidige aanbod vanGuardData-43-ziet-voordelen offsite dataopslag dan mist een groot deel van de organisaties duidelijkheid over de dienstverlening. Dit zorgt voor onvoldoende vertrouwen om de stap te zetten naar het offsite opslaan van data. Ook mist men duidelijkheid over de technische integratie met de eigen IT-omgeving. En in het bijzonder de integratie met andere cloud-applicaties.

We willen wel, maar durven nog niet. De  voordelen en toepassingsmogelijkheden van offsite dataopslag worden gezien. Feit blijft dat organisaties duidelijke voorwaarden stellen aan het offsite plaatsen van hun data. De stap wordt pas gezet als het integraal onderdeel uitmaakt van een plan voor databeschikbaarheid. Daarvoor is een duidelijk informatiebeleid noodzakelijk.