Support

Als een ICT project is opgeleverd zullen uw medewerkers intensief van de nieuwe infrastructuur gebruik gaan maken. Om hun werkzaamheden goed te doen zijn ze hiervan in belangrijke mate afhankelijk. Data en applicatie beschikbaarheid is dan ook een belangrijke succesfactor voor uw ICT afdeling.

Mensen komen het best tot hun recht als ze in een stabiele en optimale werkomgeving kunnen functioneren en direct over de juiste informatie kunnen beschikken. Bij het bouwen van de nieuwe ICT omgeving zijn wij hier ook vanuit gegaan. Ondanks alle zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht kan apparatuur defect raken. Reparatie is dan noodzakelijk, maar beter is het als een verstoring kan worden voorkomen. Proactieve dienstverlening biedt u de best mogelijke garantie dat uw ICT omgeving altijd blijft functioneren. Liefst 24 x 7 en 365 dagen per jaar.

Ook als u nog geen klant van AXEZ bent kunt u voor deze dienstverlening bij ons terecht.

Meer informatie

Erwin Frederiks
  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Hidden

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

De voordelen van een stabiele ICT infrastructuur

Een stabiele infrastructuur is geen doel op zich, het is een middel om de doelen van uw organisatie te bereiken

  • uw bedrijfsvoering is 24 x 7 gegarandeerd.
  • personeel kan zich efficiënt bezig houden met het primaire bedrijfsproces en kan daardoor hun taak beter uitvoeren.
  • tevreden klanten en medewewerkers hebben een positief effect op uw imago als stabiele partner en werkgever.

AXEZ kent een scala aan mogelijkheden waarmee wij het beheer en support van uw ICT infrastructuur in kunnen richten.  Afgesproken SLA’s staan daarbij centraal.  Zaken als RPO (Recovery Point Objective) en RTO (Recovery Time Objective) worden uitgebreid met u besproken zodat uw verwachtingen kloppen met de werkelijkheid. Op die manier worden onaangename en onverwachte verrassingen voorkomen. In geval van een mogelijke verstoring geeft dit rust en biedt dit de mogelijkheid om snel te acteren om erger te voorkomen.