Project aanpak

Het belang van een succesvolle implementatie is niet alleen voor de klant maar ook voor AXEZ groot. Om het project tot een succes te maken zorgen wij ervoor dat we bij aanvang duidelijk krijgen bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Ons uitgangspunt is dat we het project gezamenlijk tot een succes brengen.

Tijdens de implementatie zal er op gezette momenten projectoverleg zijn met klant om gezamenlijk status en voortgang te bespreken als mede waar nodig implementatiebesluiten te nemen.

Onze projectaanpak is gebaseerd op een aantal uitgangspunten uit Prince2 waarbij we het vooral van belang achten om dit pragmatisch toe te passen zodat het past bij de omgeving waarin we het project uitvoeren. Om het voor alle betrokkenen een efficiënt project te laten zijn, zullen we alleen noodzakelijke documenten opstellen en sturen op resultaat.

Om te komen tot dit resultaat hanteren wij graag onderstaande fasering.

Onze werkwijze

Meer informatie

Profielfoto van Rene van Dop
René van Dop
  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Hidden

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

Onderdelen van de projectfasen

Elke fase kent zijn eigen karakteristieken en bestaat weer uit enkele onderdelen. Welke onderdelen worden gebruikt is afhankelijk van de relevantie voor een project.

Project aanpak AXEZ 2Initiatie

• Project Kick-off
• Site survey
• High level plan van aanpak
• Detail planning, taken en verantwoordelijkheden

Ontwerp

• Vaststellen design- en implementatierequirements van klant
• Opstellen end-to-end design voor betrokken onderdelen
• Bespreken en waar nodig aanpassen van het design
• Design formalisatie inclusief overzicht met op te leveren zaken van klant
• Update en aanpassen projectplanning
• Vaststellen acceptatiecriteria

Implementatie

• Fysieke levering en installatie
• Configuratie
• Testen
• Acceptatie op basis van acceptatiecriteria

Afronding

• Updaten design met as-built informatie
• Bespreken en end-to-end updaten van het design
• Training on the Job
• Sign-off van het project door klant