Netwerk beheer uitbesteden. Gedeeltelijk, geleidelijk of geheel (niet)?

Voor steeds meer organisaties is het lastig om het beheer van hun netwerk zelfstandig te blijven verzorgen. Hoe krijg je balans tussen de noodzaak van externe ondersteuning en de wens om ‘self supporting’ te blijven?

Uitdagingen bestonden al voor COVID
Het was niet alleen de plotselinge druk die ontstond door de COVID-19 maatregelen die IT beheer afdelingen in een lastig pakket gebracht hebben. Veel organisaties hadden al eerder zorgen over het op niveau houden van hun netwerkomgeving en hun beheerorganisatie.

  • Voortdurend te kort aan gespecialiseerde medewerkers
  • Moeite om kennis up-to-date te houden
  • Toenemende kosten van licenties en hardware refresh
  • Prestaties, gebruikers gemak en beveiliging steeds lastiger te verenigen
  • Budgettaire druk door te beperkte toename (of zelfs afname) van budget

Het zelfstandig blijven beheren van IT infrastructuur is een steeds lastigere taak geworden, soms met vergaande gevolgen.

 

Networking as a Service wel of niet de oplossing?

In de afgelopen jaren is het aantal organisaties dat hun netwerk ‘as a Service’ afneemt, langzaam toegenomen. De verwachting was dat de adoptie van Network as a Service sneller zou gaan. Wat weerhoud IT management en directies van het uitbesteden van hun netwerk?

Gewoonte speelt natuurlijk een belangrijke rol. Als je te maken hebt met een incident of met een vacature, dan los je dat op. Het valt niet mee om te doorzien dat je een symptoom hebt opgelost en niet de oorzaak hebt aangepakt.
Verder denken sommige organisaties dat ze hun zelfstandigheid verliezen bij het uitbesteden van het beheer of zelfs het eigendom van hun IT infrastructuur. Soms is men zelfs van mening dat het in hun branche niet is toegestaan door privacy regels of dat NEN normeringen in gevaar komen.

Toch lijkt de belangrijkste oorzaak het gevoel te zijn dat er geen weg terug is. Door het netwerk beheer uit te besteden en door niet langer eigenaar te zijn van de apparatuur, is het niet eenvoudig om alles weer in eigen hand te nemen. Laten we eerlijk zijn, dat is ook niet makkelijk. De vraag is echter hoe makkelijk en realistisch het is om het beheer en het eigendom helemaal zelf te blijven doen.

Belangrijkste problemen oplossen en balans vinden

Volgens Barry van Beem (COO van AXEZ) zit de oplossing in het vinden van een balans: “Als een tekort aan kennis of menskracht het probleem is, hoef je niet meteen alles uit te besteden. En als het niet haalbaar is om nu een investering te doen, die wel noodzakelijk is, hoef je niet persé afstand te doen van je zelfstandigheid.”

4 jaar geleden werd de AXEZ Service Desk opgericht om organisaties te ondersteunen met alle vragen op het gebied van infrastructuur. Ondertussen zijn er klanten die het beheer van hun netwerk hebben uitbesteed aan AXEZ, zelfs hele scholengemeenschappen met meerdere locaties.

Soms is het genoeg om een de Service Desk te gebruiken voor vaak wederkerende werkzaamheden, zoals changes in beveiliging of gebruikers. De Service Desk zorgt voor tijdige verwerking, let op security issues en zorgt voor het up to date houden van documentatie. Dat scheelt al enorm in de werkdruk van de eigen beheerders.

De afspraken die gemaakt worden voor de ondersteuning door de AXEZ Service Desk zijn flexibel. Zij sluiten aan bij de behoeften van uw eigen beheerorganisaties. Dat is niet alleen als die behoeften toenemen, maar ook als ze afnemen. Soms is een probleem echt tijdelijk. Een Easy Support Card met een Zilver abonnement van honderd euro per maand kan al voor veel rust zorgen.

Trouwens het is altijd prettig om echte experts achter de hand te hebben, eventueel met een fixed response tijd. Als het moet kunnen experts van AXEZ en HPE Aruba binnen 30 minuten aan de slag zijn met problemen die zich voordoen op netwerk.