Het digitaliseringsdilemma

De meeste bedrijven zijn bezig met verdere digitalisering. Organisaties ontwikkelen een digitaliseringsstrategie om meer versnelling en efficiency aan hun business te geven. De kansen van digitalisering zijn voor de korte, maar vooral de lange termijn zeer groot. In veel gevallen is er noodzaak voor digitale innovatie.

Digitalisering helpt in het optimaliseren van processen, klantcommunicatie en samenwerking. De snelheid waarmee concurrenten zich ontwikkelen, klanten die meer digitaal interactie willen hebben, en de noodzaak om efficiënter te worden. Zeker in een land als Nederland, waar de internetpenetratie en kwaliteit zeer hoog is, is digitale innovatie eerder een voorwaarde dan een bijzaak.

Digitale innovatie zou een bewuste keuze moeten zijn in het verder optimaliseren van de samenwerking en communicatie, maar ook het sneller en efficiënter krijgen van het primaire proces. Dit heeft impact op de hele organisatie, op alle medewerkers, op klanten en leveranciers, en zeker ook op de ondersteunende IT. En daar komt een dilemma bij kijken.

Het dilemma

Enerzijds
Van oudsher zijn de core IT-omgevingen opgezet om de primaire processen van organisaties betrouwbaar en efficiënt te kunnen ondersteunen. Vooral bij organisaties waar IT bedrijfskritisch is, vormt iedere verandering in potentie een bedreiging voor de beschikbaarheid van de IT-systemen. Daarom wordt eerder gekozen om een omgeving in stand te houden, dan te vernieuwen. Puur om de operationele uitvoering van de primaire processen niet te verstoren. Deze zijn namelijk ‘mission critical’ en als hier iets misgaat, dan heeft dit direct grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Pas core IT-systemen niet aan voor stabiliteit

Anderzijds
Om te kunnen overleven moeten organisaties digitaliseren, waarbij de grootste impact is te realiseren in het primaire proces. Digitalisering, en zeker bij de inzet van nieuwe technologie zoals AI, Blockchain en Robotica, vereist aanpassingen in de core IT-omgeving.

Maak aanpassingen in je primaire proces voor meer efficiëntie

Wapenen tegen het digitaliseringsdilemma

AXEZ snapt het digitaliseringsdilemma. We snappen dat er veel veranderingen zullen plaatsvinden, zonder dat dit direct impact heeft op de dagelijkse uitvoering. Daarom vinden wij als AXEZ dat een IT-omgeving van organisaties moet voldoen aan drie vereisten:

  1. Adoptief
    De basistechnologie van een organisatie moet in staat zijn om nieuwe toepassingen te ondersteunen. De innovatie in digitalisering komt vaak niet vanuit IT, maar vanuit nieuwe platform- of applicatieontwikkelingen. Deze toepassingen moeten een onderliggende basistechnologie hebben, waar ze eenvoudig en met de juiste performance op kunnen landen.
  2. Wendbaar
    Innovatie komt nooit alleen. Het in gebruik nemen van een nieuwe applicatie of nieuwe toepassingen vergt aanpassingen in het gehele IT-landschap van een organisatie. Er komt van alles bij kijken: nieuwe afhankelijkheden, platform technologieën, communicatie, capaciteitseisen en beveiliging. De technische basis moet daarom de wendbaarheid in zich hebben om die vernieuwingen en aanpassingen mogelijk te maken. Dus wendbare IT in technologie en capaciteit.
  3. Beschikbaarheid
    Hoewel nieuwe digitale toepassingen in het begin weinig bedrijf kritisch zullen zijn, worden veel toepassingen dat op termijn juist wel. Verregaande digitale communicatie met je klanten via op AI gebaseerde chatbots moet 24 x 7 beschikbaar zijn. Dit vraagt om een basistechnologie die in geval van een calamiteit in seconden weer operationeel is. Een IT-omgeving zonder compromis aan de beschikbaarheid.

Vervolgstappen

En daar wringt de schoen. Bij de meeste, meer traditioneel opgezette IT-omgevingen, hebben veranderingen vaak impact op de beschikbaarheid en performance. En, deze omgevingen zijn vaak niet in staat de snelheid van de gewenste digitaliseringsverandering aan te kunnen.

Hoe ga je je digitale innovatie in, zonder concessies te doen aan je vereiste performance en beschikbaarheid van je huidige processen en technologie? Een transitie naar de Cloud is een zeer logische stap. AXEZ vult met haar Cloud De basisvoorwaarden vin met voldoende capaciteit, flexibiliteit in afname is en een beschikbaarheid van 99,9999%. Het onderscheidende voor organisaties van onze Cloud is deze combinatie. De dynamiek van de digitale innovatie ondersteunen, terwijl we met deze hoge beschikbaarheid de kritische processen van organisaties ondersteunen. Geen dilemma, maar vooral geen compromis doen aan de wensen en eisen.

One-size fits all? Nee!

De realiteit is dus weerbarstig. De public Cloud kent deze elementen allemaal ook, maar vergt veel kennis en kunde om hierin de bovengenoemde vereisten te kunnen realiseren. De meeste private-infrastructuur-Clouds in Nederland vereisen minder kennis, maar kennen veelal een standaard architectuur, opzet en dienstverlening. Een one-size-fits-all uitgangspunt.

Technologie moet adoptief, wendbaar en vooral beschikbaar zijn. Dit zijn ook de uitgangspunten geweest van de AXEZ Private Cloud. Die wordt ondersteund door de HPE Greenlakes propositie. Bedrijfskritische workloads ondersteunen, en tegelijkertijd een basis vormen voor de digitale innovatie die alle organisatie op termijn ingaan.