Effectiefste bedrijven, veranderen anders (McKinsey)

Veel bedrijven hebben al een transformatie ondergaan op het gebied van hun ICT Infrastructuur en technologie. De vraag is echter of ze er alles uitgehaald hebben dat er voor ze in zit. De vraag is eigenlijk of ze zich hebben laten weerhouden door veel voorkomende obstakels?

McKinsey toont in een nieuwe publicatie aan dat de meest succesvolle bedrijven:

  • Hun core technologie (infrastructuur) sneller aanpasten en nu hun bakens verleggen
  • IT leiders laten meedenken over de strategie van hun totale organisatie
  • 5 opvallende aandachtspunten hebben
  • Vaak een cultuur aanpassing hebben bereikt

McKinsey bekijkt wat die bedrijven anders doen dan de organisaties met gemiddelde of slechte resultaten op het gebied van effectiviteit. Zij komt tot de conclusie dat de succesvolste bedrijven verder zijn op het gebied van cyber security, digitalisering en het gebruik van Cloud technologie (dus niet persé in public cloud).

*Prioritizing technologiy transformations to win. McKinsey Digital ©2022

Prioriteiten afgelopen 2 jr t.o.v. komende 2 jr

In de top 10 van prioriteiten is er 1 duidelijk het belangrijkst. Zowel de afgelopen 2 jaar als de komende 2 jaar is Cyber Security het meest genoemde aandachtspunt bij alle organisaties.
Nieuw op de 2e plek staat Schaalbaarheid van Data, Analytics en Artificial Intelligence.
Het moderniseren van de infrastructuur is de komende 2 jaar nog steeds belangrijk, maar minder belangrijk dan 2 jaar geleden en gaat van plek 2 naar plek 3.
De meest succesvolle organisaties zijn op meerdere vlakken tegelijk bezig. Zij hebben een agressievere aanpak en een holistische visie op transformaties.

Bij AXEZ zien wij dat niet alleen terug in het gebruik van Private Cloud voor flexibiliteit en schaalbaarheid, maar ook in de vraag naar slimme beheersoftware voor Networking en Beheer (Aruba AIOPS en Aruba ESP). Meer informatie over slim beheer van netwerken leest u hier

IT nauw betrokken bij Company-Wide strategie

Als McKinsey vraagt waarin de succesvolle organisaties zich echt onderscheiden dan is dat de betrokkenheid van de ‘techleaders’ (bijvoorbeeld CIO of CTO) in hun organisatie bij de strategie van de organisatie.
Deze betrokkenheid is enorm toegenomen. Was in 2020 IT nog ‘maar’ bij 57% van de succesvolste bedrijven nauw betrokken bij de strategie, in 2021 was dit percentage toegenomen tot 73%. Bij de overige organisaties was dit slechts bij 31% het geval.
5 opvallende aandachtspunten transformatie.

Bij het vergelijken van de verschillende aandachtspunten vallen een aantal zaken op. Er zijn aandachtspunten waar de toppresteerders hun focus op hebben gericht, terwijl de andere organisaties het afgelopen jaar daarin juist minder investeerden.

Aandachtsgebied Top presteerders Overige organisaties
Scaling data, analytics & AI 47%  > 65% 42%  > 40%
Changing IT’s delivery model 31%  > 50% 33%  > 29%
Enhancing IT architecture 49%  > 61% 53%  > 53%
Digitizing end-user experience 58%  > 65% 41%  > 41%
Redesigning tech organization to
better support business strategy
40%  > 59% 38%  > 39%

Extra aandacht voor bedrijfscultuur en IT talent

Wat ook opvalt is het verschil in cultuur. Vooral de invloed van de IT leiders op de algemene werkwijze is opvallend verschillend. Ook de manier waarop wordt omgegaan met IT talent is duidelijk anders.
In bijna de helft (47%) van de succesvolle, effectieve organisaties streven IT leiders er naar dat de bedrijfscultuur digitale manieren van werken mogelijk maakt. Niet alleen bij de IT afdeling, maar in de hele organisatie. Slechts bij 3% van de overige organisaties is dat streven terug te vinden.
Als het gaat om het managen van IT talent scoren de efficiënte organisaties dubbel zo goed op het gebied van Workforce Planning, Performance Management, Training en Ontwikkeling en het aantrekken en behouden van talent en het vergroten van hun betrokkenheid.

Voordelen van Cloud gebruik die organisaties ervaren

86% van de succesvolle organisaties verwacht ook nu nog meer Cloud Technologie te implementeren. Zeker de helft van die bedrijven denkt zelfs grotendeels of volledig te transformeren naar Cloud Technologie. Dit kan een investering zijn in Public Cloud, Private Cloud en/of Private Cloud on Premise.

Mc Kinsey vroeg welke voordelen de organisaties vooral ervaarden na het toepassen van Cloud Technologie.
Optimalisering van kosten voor IT (verminderde investering op korte termijn), verlaging van risico’s (uitbesteding van beheer en beveiliging), digitalisering van de kern activiteiten en extreme schaalbaarheid zijn de meest genoemde voordelen.

“Bedrijven zijn hun cyberbeveiliging aan het opvoeren, bovendien versnellen zij de toepassing van Cloud Technologieën. Daarmee creëren ze sneller een meer flexibele infrastructuur, waardoor ze sneller nieuwe digitale producten en diensten kunnen aanbieden.” Mc Kinsey.

Grootste obstakels tijdens migratie naar Cloud Technologie

De meest voorkomende tegenvallers in migratietrajecten openbaren zich op het gebied van techniek, timing en het realiseren van de verwachtte waarde.

Technische uitdagingen
Het komt vaak voor dat tijdens een migratie blijkt dat er onverwachte technische problemen ontstaan. 38% van de respondenten heeft hiermee te maken gehad. Het komt regelmatig voor dat bepaalde applicaties niet makkelijk ondersteund worden door de aanbieder van de Cloud Technologie. Bij AXEZ kloppen regelmatig organisaties aan die bij een Hyper Scaler niet terecht kunnen met hun oudere applicaties of ze moeten er heel veel meer voor betalen dan eerder gedacht. Meer over de ondersteuning van legacy applicaties en bijzondere data leest u hier

Timing en wederzijdse communicatie
Niet zelden willen de gebruikers sneller naar de Cloud dan de IT organisatie kan faciliteren. De medewerkers en managers van business afdelingen zien de voordelen van Cloud faciliteiten in het dagelijks leven en projecteren dat op hun werksituatie.
De IT organisatie moet echter de beschikbaarheid, veiligheid, compliance en het beheer garanderen en moet daarom zeer zorgvuldig te werk gaan. Dit kost meer (doorloop)tijd. Het is daarom enorm belangrijk om IT op het hoogste niveau van de organisatie te laten meedenken zodat al in een vroeg stadium met de voorbereiding voor het maken van nieuwe plannen vanuit IT perspectief begonnen kan worden.
Bovendien kan de IT organisatie bijdragen aan het kweken van begrip in de rest van de organisatie. Dit door niet alleen nadruk te leggen op beperkingen en onmogelijkheden, maar juist ook perspectief te geven door te komen met een visie en een planning van de adoptie van Cloud Technologie. Soms is het bijvoorbeeld beter om een Private Cloud te omarmen of zelfs een Private Cloud op een eigen locatie (on premise) te realiseren. Dit kost meestal iets meer tijd, maar kan een hoop problemen voorkomen, zonder dat de organisatie de voordelen misloopt.

Budget en besparing
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet alles goud is wat er blinkt. 34% van de migratie projecten levert uiteindelijk niet de waarde op die men vooraf had verwacht.
Onze ervaring is dat veel Cloud migraties in eerste instantie helemaal niet goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een herinvestering in bestaande on premise infrastructuur. Natuurlijk zijn er de voordelen van pay-per-use of maandelijkse termijnen, maar daar zit op de lange termijn niet de besparing. De echte besparing moet komen uit lagere kosten voor beheer en meer gemak en flexibiliteit voor de organisatie in het algemeen en voor de gebruikers in het bijzonder.

War on talent
Met HPE Greenlake kan AXEZ niet alleen de technologie en de financiering regelen, maar ook kennis aanvullen die mist bij onze klanten. Het werven en behouden van IT talent is moeilijk en kostbaar. Door de implementatie van (private) Cloud Technologie krijgen onze klanten het ook op dat vlak makkelijker.

Vooruitzicht prioriteiten

Vooruitkijkend zal de behoefte aan technologie om wendbaar en flexibel te zijn en te reageren op de veranderende behoeften van het bedrijf alleen maar toenemen. Bedrijven die nog geen sterke technologische basis hebben, zullen waarschijnlijk nog verder achterop raken.

Om de voordelen van technologie ten volle te benutten, zullen bedrijven geen andere keuze hebben dan te streven naar meerdere transformaties tegelijkertijd (Cloud, cyber en talent).
De resultaten van de enquête suggereren dat zelfs de meer algemeen aanvaarde aspecten van de technologieagenda (cyberveiligheid en de Cloud) een blijvende kracht en relevantie hebben. Dit vereist dus voortdurend aandacht en ontwikkeling van het bedrijfsmanagement in het algemeen en van IT management in het bijzonder en zeker ook van de ICT leveranciers.

Wilt u verder van gedachten wisselen over specifiek uw situatie en organisatie, dan gaan we graag met u in gesprek. Neem contact met mij op via bovenstaande contact formulier of bel ons op 088 – 2939 999

Voor de complete publicatie kunt u hier terecht bij McKinsey