Duurzame economische activiteiten

VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR
‘Een circulaire economie maakt een einde aan de vervuiling, stopt ontginning van waardevolle grondstoffen en helpt de sociale ongelijkheid te verminderen.’ Dit is de inspiratie bron geweest voor AXEZ om keuzes te maken ten aanzien van verantwoord ondernemerschap. Toch is het niet alleen inspiratie, het is ook ‘business’.

Duurzaamheidsmissie van AXEZ
AXEZ wil  klanten op ICT gebied optimaal ondersteunen zelf ook klimaat neutraal te worden, een bijdrage leveren aan een eerlijker verdeling van rijkdom en als organisatie in 2021 klimaat neutraal ondernemen.

AXEZ & HPE Technology Renewal Centers
Misschien wel het best bewaarde geheim van HPE: HPE heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het hergebruik en de ontmanteling van apparatuur. Per jaar worden door HPE 4 miljoen apparaten verwerkt tot opnieuw bruikbare apparaten of herbruikbare onderdelen en grondstoffen.

Als u verantwoord wilt ondernemen en zeker wilt weten dat uw oude en uw nieuwe apparatuur optimaal hergebruikt zal worden, dan is AXEZ, samen met HPE de perfecte partner voor uw circulaire IT investering.

Voordelen voor u
– Apparatuur van dezelfde kwaliteit als volledig nieuw
– Garantie gelijk aan volledig nieuwe apparatuur
– Inzet van hernieuwde apparatuur voor legacy software
– Vaak lagere aanschafkosten

Voordelen voor uw omgeving
– Geen grondstofverspilling door hergebruik
– Minder milieubelasting door afval
– Meer lokale werkgelegenheid door verwerking

Voorbeeld rapport verwerking recycling hardware

Meer informatie

Profielfoto van Rene van Dop
Rene van Dop
  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Hidden

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

Circulaire economie is geen hype, het is economie geworden
Veel recente ontwikkelingen maken het mogelijk om op een nieuwe manier te produceren en te consumeren. De twee belangrijkste ontwikkelingen: enerzijds het hergebruik van grondstoffen kan steeds beter én goedkoper, anderzijds zit de tijdgeest mee.

Goed en goedkoper
Grondstoffen zijn vaak eindig, we hebben tenslotte maar één aarde. De meeste grondstoffen zijn echter prima te hergebruiken. Juist in de automatisering worden veel hoogwaardige grondstoffen gebruikt (zoals edelmetalen). Het hergebruik van deze grondstoffen is niet alleen belangrijk voor het milieu, het is ook bedrijfseconomisch verantwoord. Het gaat zelfs verder. Vaak zelfs zijn componenten te hergebruiken, zonder ze terug te hoeven brengen tot grondstoffen.

Bewustzijn alom
Er is ook veel aandacht voor duurzaamheid. Bedrijven formuleren duurzame corporate doelstellingen in hun beleidsplan. De overheid stimuleert duurzame ontwikkelingen en circulair inkopen. Ook (IT) producenten zijn zich bewust van hun maatschappelijke functie: naast winst gaat het om het vergroten van duurzaamheid en het verminderen van verbruik van schaarse stoffen en verminderen van sociale ongelijkheid. Gebruikers en consumenten waarderen kwaliteit en vakmanschap en zijn meer gericht op het gebruik dan het bezit van producten.

UNESCO Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals 2016-2030)
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO zijn allemaal belangrijk, zonder uitzondering. Zij zorgen voor een betere verdeling van rijkdom en gezondheid en voor een duurzaam bestaan op aarde. AXEZ Heeft 3 speerpunten gekozen waarbij wij op alle 3 de niveaus die UNESCO onderkent (Biosphere, Society en Economy) 1 aandachtsgebied gekozen hebben.

Biosphere (schoon water en sanitair), Society (geen armoede), Economy (verantwoorde consumptie en productie).

AXEZ zakelijk partner van Oxfam/Novib
Om hieraan in vulling te geven kiest AXEZ voor een structurele aanpak. AXEZ is al jaren zakelijk partner van Oxfam/Novib. Hun speerpunten zijn Voedselzekerheid, Veiligheid, Rechtvaardigheid en Perspectief. Als zakelijk partner draagt AXEZ bij aan de zelfstandige ontworsteling aan armoede door ondernemerschap te ondersteunen.

AXEZ (Private Cloud Guard Data) food print & CO2 compensatie
De Private Cloud faciliteiten van AXEZ (Guard Data) zijn gestationeerd in twee Nederlandse Data centers die voldoen aan de ISO 14001 milieumanagement normen. Verder gebruikt AXEZ moderne apparatuur die een lage energiebehoefte heeft.

Bij vervanging van voertuigen in het wagenpark van AXEZ, wordt de keuze van elektrische auto’s gestimuleerd.

Wilt u meer informatie over Circulair investeren in uw IT omgeving? Wij gaan hierover graag in gesprek en denken met u mee om te komen tot een optimale oplossing.