Data gedrevenheid

Een door data gedreven organisatie. Dat klinkt voor sommigen als muziek in de oren. Optimaal toegankelijke data die op een veilige plek is opgeslagen. Deskundigen beweren dat dit u een voorsprong op uw concurrent geeft. U kunt betere beslissingen nemen. Maar is dat ook zo eenvoudig?

 

Ik zie een aantal serieuze uitdagingen. Ten eerste, de benodigde kennis en kunde om data te transformeren naar waardevolle informatie. Om te beginnen moet uw organisatie bepalen wat de definitie is van ‘waardevolle informatie’. Hier gaat het vaak al mis. Want welke informatie heeft wie, op welk moment nodig om dat concurrentievoordeel te behalen? Of welke informatie heeft u precies nodig om efficiënter te kunnen produceren? Of om meer te doen met minder mensen?

De tweede uitdaging is het duurzaam toegankelijk beschikbaar stellen van informatie. Want het gaat niet alleen om actuele data, maar juist historische gegevens zijn interessant. Deze maken het mogelijk om trends te ontdekken en u inzicht te geven waar procesverbeteringen kunnen worden behaald. Het begint bij het duurzaam toegankelijk bewaren en beschikbaar stellen van informatie. Data-beschikbaarheid is het fundament voor verbetering.

De kosten van opslag dalen snel. Veel organisaties maken zich niet druk over het uitbreiden van faciliteiten voor data-opslag. Systemen zijn schaalbaar en groeien eenvoudig mee. De exponentiële datagroei houdt u best bij. Technisch gezien. Maar hoe borgt u dat u deze data de komende jaren kunt omzetten in waardevolle informatie? En hoe borgt u een duurzame toegang tot deze informatie?

Wanneer we spreken over de functionele waarde van informatie in plaats van data, komen blijkbaar andere vraagstukken naar voren. Is er een duidelijk informatiebeleid? Worden de verschillende soorten data ook gekwalificeerd naar waarde? Welke eisen stelt uw organisatie aan bewaartermijnen van data? En welke eisen stellen instanties om u heen aan de beschikbaarheid van uw data?

Ik geloof sterk in de waarde van data binnen organisaties. Door het op de juiste manier te transformeren naar waardevolle informatie zijn grote voordelen te behalen. Dit klinkt wel eenvoudiger dan het daadwerkelijk is. Veel organisaties vergeten goed na te denken over het fundament van data-beschikbaarheid. Het is een flinke uitdaging om uw informatie duurzaam toegankelijk te bewaren en te houden. Zonder een goed plan voor data-beschikbaarheid lijken de voordelen van Big Data misschien nu wel leuk, maar zijn ze al snel niet meer realistisch.